Kan jag få tillgång till nyckeln via flera enheter eller är det enbart via min telefon?

Ifall du har flera mobiltelefoner m.m. så kan du välja att dela dem med dig själv så att alla dina enheter har tillgång till förrådet.