Kan jag råka öppna mitt förråd?

Du kan endast öppna dörren till ditt förråd om Bluetooth är aktiverat på din enhet och är inom ca 5 meter räckhåll ifrån dörren.